Menu Close

Associate Professor Dr Ram Al-Jaffri Saad – Chairman
Universiti Utara Malaysia

Associate Professor Dr Azizi Abu Bakar – Member
Universiti Utara Malaysia

Dr Mohd Sollehudin Shuib – Member
Universiti Utara Malaysia

Nor Arpizah Atan – Member
Universiti Utara Malaysia

Mohd Faisal Mustaffa – Member
Lembaga Zakat Negeri Kedah

Abdul Hadi Abdul Majid – Member
Lembaga Zakat Negeri Kedah

Dr Hafizah Zainal – Secretary 1
Lembaga Zakat Negeri Kedah

Dr Siti Khalilah Basarud-din – Secretary 2
Lembaga Zakat Negeri Kedah